ALMAZ MENGESHA

Jeg genopstiller til Aarhus Byråd, og nyopstiller til Regionsrådet.

Velkommen til!

Velkommen til min hjemmeside, hvor du kan læse om mit politiske virke og min valgkamp.